HOME marketing@nivelco.com + 36 -1 - 889-0100


 

 Nabídka – Tisk – Další produkty 
 ANACONT - KABEL - PRODLOUŽENÍ
L A K 1 ? ? 0
  CZK

 Prodloužení kabelemZákladní cena v CZK
L A K 1 0 3 620.00
 MateriálPřipočtěte k ceně v CZK
L A K 0
1 PP 0.00
 Délka prodlouženíPřipočtěte k ceně v CZK
L A K 1 0
n n 1…10 m kabelové prodloužení; každý započatý 1 m 1 100.00
 nn = 10…A0 : 1…10 m

L A K 1 ? ? 0
  CZK
 Nabídka – Tisk – Další produkty 

 LAK-100