HOME marketing@nivelco.com + 36 -1 - 889-0100


 

 Nabídka – Tisk – Další produkty 
 ANACONT - TRUBKA - PRODLOUŽENÍ
L A R 1 ? ? 0
  CZK

 Trubkové prodlouženíZákladní cena v CZK
L A R 1 0 5 320.00
 MateriálPřipočtěte k ceně v CZK
L A R 0
1 PP 0.00
 Délka prodlouženíPřipočtěte k ceně v CZK
L A R 1 0
n n 0,2…3 m; každých započatých 0,1 m 110.00
 nn = 02…30 : 0,2…3 m

L A R 1 ? ? 0
  CZK
 Nabídka – Tisk – Další produkty 

 LAR-100